×

Hvad er et momsnummer og hvordan får du et momsnummer?

Hvad er et momsnummer og hvordan får du et momsnummer?

Introduktion til momsnummer

Et momsnummer er en unik identifikation, der bruges til at registrere virksomheder for moms. Momsnummeret er en kombination af tal og bogstaver, der identificerer virksomheden over for skattemyndighederne.

Hvad er momsnummer?

Momsnummeret er et identifikationsnummer, der bruges til at identificere virksomheder, der er momsregistreret. Det bruges til at rapportere moms til skattemyndighederne og til at identificere virksomheder i forbindelse med momsrelaterede transaktioner.

Hvorfor er et momsnummer vigtigt?

Et momsnummer er vigtigt, fordi det er en forudsætning for at drive virksomhed og handle med andre virksomheder. Uden et momsnummer kan virksomheden ikke opkræve moms på sine varer eller tjenesteydelser og kan heller ikke få momsrefusion for indkøb.

Hvem skal have et momsnummer?

Virksomheder og momsregistrering

momsnummer

Alle virksomheder, der driver økonomisk virksomhed, skal momsregistreres og have et momsnummer. Dette gælder både enkeltmandsvirksomheder, selskaber, foreninger og andre juridiske enheder.

Hvornår skal du registrere dig for moms?

Du skal registrere dig for moms, når din virksomhed når en vis omsætningsgrænse. Denne grænse varierer fra land til land, men i Danmark er grænsen for momsregistrering 50.000 kr. i omsætning inden for en 12-måneders periode.

Sådan får du et momsnummer

Trin for trin guide til at få et momsnummer

 1. Kontakt skattemyndighederne
 2. momsnummer

  Kontakt SKAT eller din lokale skattekontor for at ansøge om et momsnummer. Du kan normalt gøre dette online eller ved at udfylde en ansøgningsformular.

 3. Udfyld ansøgningsformularen
 4. Udfyld ansøgningsformularen med de nødvendige oplysninger om din virksomhed, herunder navn, adresse, CVR-nummer og omsætning.

 5. Dokumentation
 6. Vedhæft eventuel nødvendig dokumentation til din ansøgning, såsom CVR-udskrift eller andre relevante dokumenter.

 7. Send ansøgningen
 8. Send din ansøgning til skattemyndighederne enten elektronisk eller pr. post.

 9. Modtag momsnummeret
 10. Efter behandling af din ansøgning vil du modtage dit momsnummer fra skattemyndighederne.

Hvad skal du bruge for at ansøge om momsnummer?

For at ansøge om et momsnummer skal du normalt bruge følgende oplysninger og dokumenter:

 • Virksomhedens navn og adresse
 • CVR-nummer
 • Oplysninger om virksomhedens omsætning
 • Eventuel dokumentation som CVR-udskrift eller andre relevante dokumenter

Regler og forpligtelser ved at have et momsnummer

Momsregistreringspligt og momsfrister

Når du har et momsnummer, har du en momsregistreringspligt. Dette betyder, at du skal opkræve moms på dine varer og tjenesteydelser og indberette og afregne moms til skattemyndighederne i henhold til de fastsatte momsfrister.

Momsafregning og momsangivelse

Som momsregistreret virksomhed skal du regelmæssigt afregne moms til skattemyndighederne. Dette gøres normalt ved at indsende en momsangivelse, hvor du opgør den moms, du har opkrævet, og den moms, du har betalt på indkøb.

Undtagelser og lempelser

Momsfritagelse og momsfritagelsesgrænser

Der er visse undtagelser og lempelser, der gælder for momsregistrerede virksomheder. En af disse er momsfritagelse, hvor visse varer og tjenesteydelser er fritaget for moms. Der er også momsfritagelsesgrænser, hvor virksomheder med en årlig omsætning under grænsen ikke er forpligtet til at opkræve og afregne moms.

Moms på import og eksport

Ved import og eksport af varer gælder der særlige regler for moms. Ved import skal der betales moms ved toldbehandlingen, mens der ved eksport normalt kan opnås momsrefusion.

Konsekvenser ved manglende momsregistrering

Bøder og sanktioner

Hvis du ikke er momsregistreret, når du burde være det, kan der pålægges bøder og sanktioner fra skattemyndighederne. Disse kan variere afhængigt af landets lovgivning og omstændighederne i den konkrete sag.

Retlige konsekvenser

Manglende momsregistrering kan også have retlige konsekvenser, hvor du kan blive draget til ansvar for at unddrage dig momspligten. Dette kan medføre yderligere sanktioner og retlige konsekvenser.

Ofte stillede spørgsmål om momsnummer

Hvordan kontrollerer jeg et momsnummer?

Du kan kontrollere et momsnummer ved at bruge skattemyndighedernes online værktøjer eller ved at kontakte skattemyndighederne direkte.

Kan jeg bruge mit momsnummer i udlandet?

Ja, i visse tilfælde kan du bruge dit momsnummer til at handle med virksomheder i udlandet. Dette afhænger dog af de specifikke regler og aftaler mellem landene.

Opsummering

Vigtigheden af et momsnummer for virksomheder

Et momsnummer er afgørende for virksomheder, der handler med varer og tjenesteydelser. Det bruges til at identificere virksomheden over for skattemyndighederne og til at opkræve og afregne moms korrekt.

Sådan får og bruger du et momsnummer korrekt

For at få et momsnummer skal du ansøge hos skattemyndighederne og opfylde de nødvendige krav og forpligtelser. Når du har fået dit momsnummer, skal du bruge det til at opkræve og afregne moms i henhold til de gældende regler og frister.